دانشکده رسانه
AR FA
 

بررسی تأثیر رسانه‌های اجتماعی بر عمل‌کرد شغلی با نقش میانجی رضایت شغلی و انگیزه شغلی

 
تاریخ انتشار: 1400/08/16    

بررسی تأثیر رسانه‌های اجتماعی بر عمل‌کرد شغلی با نقش میانجی رضایت شغلی و انگیزه شغلی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد اباذر افشار، دانشجوی رشته مدیریت رسانه دانشکده رسانه و ارتباطات دانشگاه ادیان و مذاهب با عنوان «بررسی تأثیر رسانه‌های اجتماعی بر عمل‌کرد شغلی با نقش میانجی رضایت شغلی و انگیزه شغلی؛ مورد مطالعه: دانشگاه علوم پزشکی اراک» روز 28 اسفندماه 1399 برگزار شد.

در جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشجو اباذر افشار با موضوع «بررسی تأثیر رسانه‌های اجتماعی بر عمل‌کرد شغلی با نقش میانجی رضایت شغلی و انگیزه شغلی؛ مورد مطالعه: دانشگاه علوم پزشکی اراک»، دکتر حمید ضیائی‌پرور به عنوان استاد راهنما و دکتر سید مرتضی اسماعیلی طبا به عنوان استاد داور حضور داشتند.

 

در چکیده این پایان‌نامه آمده است:

هدف تحقیق، بررسی تأثیر رسانه‌های اجتماعی بر عمل‌کرد شغلی با نقش میانجی رضایت شغلی و انگیزه شغلی در دانشگاه علوم پزشکی اراک است.

تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش علی می‌باشد. جامعه آماري این تحقیق کلیه کارکنان رده میانی و رده بالاي دانشگاه علوم پزشکی اراك که تعداد آنها 405 نفر است. در این راستا محقق از پرسشنامه برای جمع‌آوری داده‌ها استفاده کرده است. روایی و پایایی پرسشنامه‌ها در این تحقیق تأیید شده است. تجزیه و تحلیل نتایج حاصل در این پژوهش با استفاده از نرم‌افزارهای آماری در دو سطح  توصیفی و استنباطی انجام شده است. در سطح توصیفی از آمارهایی نظیر فراوانی و درصد فراوانی و نرم‌افزار اس‌پی‌اس‌اس استفاده شده است. در سطح آمار استنباطی برای آزمون فرضیه‌های تحقیق با استفاده از تکنیک معادلات ساختاری و تعیین برازش مدل و نرم‌افزار لیزرل استفاده شده است.

نتایج تحقیق آن‌که رسانه‌هاي اجتماعی بر عمل‌کرد شغلی با نقش میانجی رضایت شغلی و انگیزه شغلی در دانشگاه علوم پزشکی اراك تأثیر معناداري دارد. رسانه اجتماعی بر رضایت شغلی و  انگیزه شغلی در دانشگاه علوم پزشکی اراك تأثیر معناداري دارد. رضایت شغلی و انگیزه شغلی بر عمل‌کرد شغلی در دانشگاه علوم پزشکی اراك تأثیر معناداري دارد.


برچسب ها : سید مرتضی اسماعیلی طبا, حمید ضیائی پرور, اباذر افشار, دانشکده رسانه, دانشگاه ادیان و مذاهب, کارشناسی ارشد, پایان نامه

نظرات
نام *
پست الکترونیک *
متن *

دانشکده رسانه


نشانی: ایران - قم - پردیسان
تلفن: 32802610 25 98+
فکس: 32802627 25 98+
کد پستی: 3749113357
صندوق پستی: 37185 - 178
پست الکترونیکی: info@urd.ac.ir
سامانه پیامکی: 3000135789

دانشکده ها

دانشکده شیعه شناسی
دانشکده ادیان
دانشکده مذاهب
دانشکده فلسفه
دانشکده زن و خانواده
دانشکده عرفان

خدمات فناوری اطلاعات

سامانه جامع آموزش
سامانه آموزش مجازی
سامانه پذیرش دانشجو
سامانه اتوماسیون اداری
پست الکترونیک
جستجو در کتابخانه
کتابخانه دیجیتال

بیانیه رسالت

دانشگاه ادیان و مذاهب، نخستین دانشگاه تخصصی ادیان و مذاهب در ایران، برخاسته از حوزه علمیه، ضمن شناخت ادیان و مذاهب و تعامل و گفت و گو با پیروان آنها با تکیه بر مشترکات، در جهت همبستگی انسانی، تقویت صلح، کاهش آلام بشری، گسترش معنویت و اخلاق و معرفی عالمانه اسلام بر اساس آموزه های اهل بیت علیهم السلام به پژوهش و تربیت نیروی انسانی متخصص اقدام می نماید.

طراحی، توسعه و پشتیبانی: کویر سبز