دانشکده رسانه
AR FA
 

سرفصل های آموزشی

 
تاریخ انتشار: 1399/02/08    

سرفصل‌های آموزشی

ارتباطات بین الملل و میان فرهنگی

International and Cross-cultural Communication

تعداد واحد: 2

نوع واحد: نظری

نوع درس: اختیاری

تعداد ساعت: 32 ساعت

پیش نیاز: نظریه های ارتباط جمعی

آموزش تکمیلی: ندارد

 

 

هدف درس:

گفتمان فرهنگی و تمدنی به ویژگی های هزاره سوم تبدیل شده است. در این درس دانشجویان خواهند آموخت که چگونه فن آوری های ارتباطی و اطلاع رسانی جدید پارادایم تبادلات فرهنگی را تغییر داده است و چگونه کشورهای در حال رشد از فرایندهای یکسویه فرهنگی احساس نگرانی می کنند و قصد بر هم زدن آن را دارند.

سرفصل درس:

- مقایسه ارتباطات بین الملل و روابط بین الملل و تاریخچه هر یک و مقایسه آن با ارتباطات میان فرهنگی

- مبانی ارتباط بین الملل، سیاست های فرهنگی و ارتباطی برون مرزی

- شناخت ارتباطات جهانی و ساختار مدیریت فراملیتی ارتباطات جهانی

- تضادها و مقابله های جهانی در زمینه ارتباطات بین الملل

- مساله عدم تعادل جریان اطلاعات و اخبار، از جریان یکسویه تا جریان آزاد اطلاعات

- امپریالیسم ارتباطی و هنری

- آشنایی با خبرگزاری های معروف بین الملل و عوامل خبری

- ارتباطات میان فرهنگی و کشورهای مهم فعال در این زمینه

- مهاجرت به ملل گوناگون و مسئله زبان در ارتباطات میان فرهنگی

روش ارزیابی:

ارزشیابی مستمر

آزمون میان ترم

آزمون پایان ترم

پروژه

25%

10%

40%

25%

 

 

منابع:

- مولانا، حمید (1391)، ارتباطات بین الملل و میان فرهنگی، انتشارات کتاب نشر

- مولانا، حمید (1384)، اطلاعات و ارتباطات جهانی، ترجمه: اسدالله آزاد، محمد حسن زاده و مریم اخوئی، تهران: نشر کتابدار،

- هاندن، استفن (1380)، روابط بین الملل و جامعه شناسی تاریخی، ترجمه: جمشید زنگنه، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه

- آشنا، حسام الدین (1383)، فرهنگ، ارتباطات و سیاست خارجی، ارائه مدلی برای دیپلماسی عمومی، فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق، شماره 21

ریچموند، ویرجینیا پی، و مک کروسکی، جیمز سی، (1387)، رفتار غیرکلامی در رواب میان فردی؛ درسنامه ارتباطات غیرکلامی، ترجمه: فاطمه سادات موسوی و ژیلا عبدالله پور، تهران: نشر دانژه

بشیر، حسن (1394)، دیپلماسی عمومی: سیاست ها و برنامه های جهانی، انتشارات دانشگاه امام صادق

- و مقاله های بروز مرتبط با درس

 

 

اقتصاد رسانه

Media economics

تعداد واحد: 2

نوع واحد: نظری

نوع درس: تخصصی

تعداد ساعت: 32 ساعت

پیش نیاز: ندارد

آموزش تکمیلی: ندارد

 

 

هدف درس:

نظر به اهمیت بسزای شناخت اقتصادی از صنعت رسانه، این درس در پی آشنا ساختن دانشجویان با مفاهیم اقتصادی نهفته در کنشهای بازیگران صنعت رسانه است و ایجاد بنیان های نظری درباره شیوه عمل بازار صنعت رسانه، انتظار می رود که در پایان این درس دانشجویان قادر باشند تصمیم های اخذ شده در صنعت رسانه را تحلیل کند و عوامل منشأ این تصمیم ها و نتایج احتمالی آنها را شناسایی کنند.

سرفصل درس:

- مفاهیم اقتصاد رسانه: اقتصاد توجه، بازارهای چندگانه، همگرایی رسانه ای، مدلهای درآمدی

- اقتصاد خرد و کلان رسانه

- سطوح تحلیل اقتصاد رسانه

چرخه عمر صنایع رسانه ای

 • صنایع در مرحله معرفی:
 • اقتصاد فناوری های رسانه ای
 • اقتصاد واقعیت افزوده
 • صنایع در مرحله رشد:
 • اقتصاد شبکه های اجتماعی
 • اقتصاد تجارت الکترونیکی
 • اقتصاد بازهای رایانه ای
 • صنایع در مرحله بلوغ:
 • صنعت سینما
 • صنعت کتاب و مجلات
 • صنایع در مرحله افول
 • صنعت روزنامه
 • صنعت رادیو

 

- اقتصاد نوآوری رسانه ای

ارزشیابی مستمر

آزمون میان ترم

آزمون پایان ترم

پروژه

25%

10%

40%

25%

 

 

منابع:

کانینگهام، فلو و سویفت (2015)، اقتصاد رسانه، ترجمه: دانیس خواجه نیان، سیاوش صلواتیان و کامیار نیستانی، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و تبلیغات اسلامی

 • Picard, R. G. & Wildman, S. (2015), Handbook on the Economics of the Media, Edward Elgar Publishing, Inc.
 • Doyle, Gillian (2013), Understanding Media Economics: Second Edition, Sage.
 • Albarran, Alan B. (2017), The Media Economy, Second Edition, Routledge

 

بازاریابی دیجیتال

Digital Marketing

تعداد واحد: 2

نوع واحد: نظری

نوع درس: اختیاری

تعداد ساعت: 32 ساعت

پیش نیاز: ندارد

آموزش تکمیلی: ندارد

 

 

هدف درس:

با گسترش فناوری های دیجیتال، تجارت الکترونیکی، موبایلی و رسانه های اجتماعی تبدیل به یکی از روندهای رایج و مسلط انجام کسب و کارها شدند. به عنوان بخشی بسیار مهم از این تجارت ها، بازاریابی نیز به عرصه دیجیتال وارد شده است. به طور خلاصه بازاریابی دیجیتال به عنوان انجام فعالیت های بازاریابی محصولات با خدمات و تبلیغ آنها در بستر فناوری های دیجیتال همچون اینترنت، تلفنهای همراه و پلتفرم های اجتماعی شناخته می شوند.

سرفصل درس:

- تجارت دیجیتال، موبایلی و شبکه های اجتاعی Digital, Social Media, and Mobile (DSMM) Commerce

- بازاریابی محتوار

کمپین های بازاریابی دیجیتال

برندینگ دیجیتال

- تبلیغات دیجیتال

- بازاریابی داده بنیاد

- بازاریابی اجتماعی

- ارتباطات بازاریابی دیجیتال

- اکوسیستم بازاریابی دیجیتال

- بازاریابی مشارکتی دیجیتال و هم آفرینی ارزش تبلیغاتی

- بازاریابی موتورهای جستجو و بهینه سازی موتورهای جستجو (SEO)

- روش ارزشیابی:

ارزشیابی مستمر

آزمون میان ترم

آزمون پایان ترم

پروژه

25%

10%

40%

25%

 

 

منابع

 • Tuten, T. L. & Solomon, M. R. (2017). Social media marketing. Sage
 • Wyrwoll, C. (2014). Social media: Fundamentals, models, and ranking of user-
 • Dodson, I, (2016). The Art of Digital Marketing: The Definitive Guide to Creating Strategic, Targeted, and Measurable Online Campaigns, Jonh Wiley & Sons
 • Rowles, D. (2017). Digital branding a complete step-by-step guide to strategy, tactics and measurement, 2nd Edition, Kogan Page Publishers.
 • Hekmass, C. & Burbary, K. (2013). Digital marketing analytics: making sense of Consumer data in a digital world, Que Publishing PTG
 • Kaufiman, I., & Horton, C. (2014). Digital marketing Integrating strategy and tactics with values, a guidebook for executives, managers, and students, Routledge.

 

 

مبانی مدیریت رسانه

Fundamentals of Media Management

تعداد واحد: 2

نوع واحد: نظری

نوع درس: تخصصی

تعداد ساعت: 32 ساعت

پیش نیاز: ندارد

آموزش تکمیلی: ندارد

 

 

هدف درس:

درس مدیریت رسانه 1 به عنوان درس اصلی در این رشته می باشد که دانشجو در این درس با مباحث کلی مطرح در ادبیات حوزه مدیریت رسانه آشنا خواهد شد. در این درس تلاش خواهد شد تا مفاهیم اصلی در این حوزه به دانشجو منتقل و او با تحقیقات و مباحث جهانی این حوزه آشنا گردد.

سرفصل درس:

- کلیات در مورد رشته مدیریت رسانه

- فعالان حوزه مدیریت رسانه

- ویژگی های سازمان های رسانه- دسته بندی های مختلف رسانه

- تعاریف و رویکردهای مختلف به مدیریت سازمان های رسانه ای

- نظام های رسانه ای

- محیط سازمان های رسانه ای

- محصول سازمان های رسانه ای

- چشم انداز جدید سازمان های رسانه ای

- تحقیقات حوزه مدیریت رسانه

ارزشیابی مستمر

آزمون میان ترم

آزمون پایان ترم

پروژه

25%

10%

40%

25%

 

منابع:

- طاهر روشندل اربطانی (1386)، چیستی مدیریت رسانه، فصلنامه رسانه، شماره 71

- طاهر روشندل اربطانی (1394)، چیستی سازمان های رسانه ای، فصلنامه رسانه؛ شماره 101

- روشندل اربطانی، طاهر (1394)، سیاستگذاری رسانه ای، انتشارات دانشگاه تهران

- فرهنگی، علی اکبر، خواجه نیان داتیس (1394)، مدیریت رسانه، انتشارات صدا و سیما

- روشندل اربطانی، طاهر، شریفی، سید مهدی، لبافی، سمیه (1396)، مدیریت رسانه (نظریه ها و رویکردها)، انتشارات دانشگاه تهران

- روشندل اربطانی، طاهر و سید مهدی شریفی (1394)، از سرمایه شهرتی تا شهرت رسانه ای، انتشارات علمی و فرهنگی

 • Albarran, A. Micrzejewska, B. & Jung, J (Eds) (2006). Handbook of media management and economics, Routledge
 • Havens and Lotz (2017). Understanding Media Industries, Second Edition, Oxford University Press
 • Turow, J. (2017). Media Today, 2010 Update An Intro uction to Mass Communication, Routledge
 • Lugmayr, A. , & Dal Zotto. C. (Eds). (2015).Media Convergence Handbook of & Springer Berlin

 

 

مدل های کسب و کار در صنعت رسانه

Business Models in Media Industry

 

 

تعداد واحد: 2

نوع واحد: نظری

نوع درس: اختیاری

تعداد ساعت: 32 ساعت

پیش نیاز: ندارد

آموزش تکمیلی: ندارد

 

 

هدف درس:

شرکت های کوچک و کارآفرین پیش برنده صنعت رسانه هستند. شناسایی و انتخاب مدل های کسب و کار مناسب برای فعالیت در صنعت رسانه امری تعیین کنند است در توسعه و موفقیت شرکت های نوپا در صنعت رسانه است.

سرفصل درس:

- مقدمه ای بر فرآیند کارآفرینی و طرح کسب و کار در رسانه

- فواید و کاربردهای طرح کسب و کار

- شناسایی انواع مدلهای کسب و کار

- بوم کسب و کار شامل:

 • بلوک های سازنده
 • الگوها: پلتفرمهای چندگانه، مدلهای آزاد، دم بلند، مدلهای رایگان
 • طراحی بوم: بینش مشتری، ایده پردازی، تفکر بصری، پروتوتایپ، روایتگری، سناریو

- طراحی ارزش پیشنهادی شامل:

 • بوم
 • نقشه ارزشی
 • انطباق
 • پروتوتایپ
 • شناخت مشتریان
 • تصمیم گیری و انتخاب
 • آزمون و ارزیابی

- مطالعات امکان سنجی فنی، مالی، قانونی

- مطالعات امکان سنجی اجتماعی/فرهنگی/سیاسی

- استراتژهای قیمت گذاری محصولات رسانه ای

ارزشیابی مستمر

آزمون میان ترم

آزمون پایان ترم

پروژه

25%

10%

40%

25%

 

 

منابع:

 • Osterwalder, A. , & Pigneur, Y. (2010). Business model generation: a handbook for visionaries, game changer, and challengers, John Wiley & Sons.
 • Osterwalder, A. , & Pigneur, Y. , Bernarda, G., & Smith, A (2015). Value proposition design. Campus Verlag
 • Bjorn von Rimscha (2016). Business Models of Media Industries: Describing and Promoting Commodification, book chapter in “managing media firm and industry.
 • Gustavo Cardoso and jose Moreno (2016). Technology Management and Business Models, book chapter in “managing media firm and industry.

- مقالات مرتبط

 

مدیریت استراتژیک رسانه

Strategic Media Management

تعداد واحد: 2

نوع واحد: نظری

نوع درس: تخصصی

تعداد ساعت: 32 ساعت

پیش نیاز: ندارد

آموزش تکمیلی: ندارد

 

 

هدف درس:

در این درس دانشجویان با استراتژی و بسترهای تفکر استراتژیک در برنامه ریزی های سازمان رسانه ای آشنا شوند. رویکرد این درس شناسایی مزیت های رقابتی سازمان ها از طریق شناخت محیط کلان و محیط صنعت و نحوه ترکیب بندی منابع داخلی برای استتفاده از این مزیت ها است. طراحی استراتژی ها در سطح سازمان، در مسطح واحدهای استراتژیک و سطح عملیاتی بررسی می شود. همچنین با توجه به نقش اجزاء متشکله استراتژی، مسائل مختلف تدوین و اجرای استراتژی مورد بحث و بررسی قرار می گیرند.

سرفصل درس

- کلیات مدیریت راهبردی

- سیر تحول مدیریت راهبردی

- عناصر مدیریت راهبردی

- شناخت راهبردهای محیط بیرونی سازمان های رسانه ای

- شناخت راهبردهای محیط داخلی سازمان های رسانه ای

- برنامه ریزی راهبردی در سازمان های رسانه ای

- مدل های راهبردهای رسانه ای

- کنترل و نظارت و ارزیابی راهبرد

ارزشیابی مستمر

آزمون میان ترم

آزمون پایان ترم

پروژه

25%

10%

40%

25%

 

 

منابع:

- هکس، آرنولد (1392)، مدیریت استراتژیک (مفهوم و فرایند)، ترجمه: غلامرضا معمارزاده، انتشارات: اندیشه های گوهر یار

- دیوید، فرد (1395)، مدیریت استراتژیک، مترجم: علی پارساییان، انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی

 • Kung, L. (2017). Strategic management in the media: Theo y to practice. 2nd Edition, Sage
 • Reillier, L. C., & Reillier, B, (2017). Platform Strategy how to Unlock the power of Communities and Networks to Grow Your Busin ss. Routledge.
 • Johnson, G. , Whittington, R. , Scholes, K., Duncan. A. & Renger, P (2014). Exploring strategy: text & cases. 10th Edition, Pearson education
 • Allbaran, A. (2008). Media management and economic, Taylor and Francis Publication
 • Chan-Olmsted, Sylvai M. (2006). Competitive Strategy for Media Firms: Strategic and Brand Management in Changing Media Markets, Lawrence Erlbaum Associates Press.
 • Gershon, R. A. (2016). Digital media and innovation: Management and design strategies in communication. SAGE Publications.

- و مقالات مرتب با سرفصل درس

 

 

مدیریت خبر

News Management

 

تعداد واحد: 2

نوع واحد: نظری

نوع درس: تخصصی

تعداد ساعت: 32 ساعت

پیش نیاز: ندارد

آموزش تکمیلی: ندارد

 

 

هدف درس:

در این درس دانشجویان در ابتدا ضمن این که به طور کلی با چیستی و ماهیت رسانه های خبری آشنا می شوند، مسائل مدیریتی سازمان های خبری همچون رهبری را می آموزند و در مورد چالش های عمده اینگونه سازمان ها مانند جذب اعتماد مخاطب به بحث می پردازند. محصولات این سازمان ها، بویژه گزارش های خبری تلویزیونی مورد توجه قرار می گیرد و مباحث عمده ای نیز در مورد چیستی و ماهیت خبر، مدیریت خبر، معرفت شناسی روزنامه نگاری تلویزیونی، سواد خبری، اقناع و خبر تلویزیونی و همچنین مستند خبری مطرح خواهد گردید. عصر دیجیتالی و تاثیرات آن نیز مورد بررسی خواهد گرفت و مباحثی در حوزه خبر و فضای مجازی نیز آموزش داده می شود. امید است در این درس، دانشجویان با نگاه رفت و برگشتی نسبت به مسائل خرد و کلان در تولید خبر و همچنین با یادگیری تلفیقی مباحثی همچون مدیریت سازمان های خبری، استراتژی های تولید محتوای خبری و توجه به مخاطب خبری، به نگاهی استراتژیک در مبحث مدیریت خبر دست پیدا کنند.

سرفصل درس:

- چیستی سازمان های رسانه ای و خبری، کارکردهای مثبت و منفی رسانه های خبری، چالش ها؛

- چیستی خبر، انواع خبر، منابع خبری، عینیت و سوگیری در خبر، ارزش های خبری، ایدئولوژی و خبر؛

- تفاوت خبر تلویزیونی با اخبار مکتوب، نگاهی به مبحث موسیقی و خبر؛

- مدیریت خبر، برجسته سازی و چینش خبری؛

- معرفت شناسی روزنامه نگاری تلویزیونی: دانش تولید شده توسط محصولات روزنامه نگاری تلویزیونی چه ویژگی های متمایزی دارد، چه فرآیندهایی را طی می کند و چه عواملی باعث می شود تا مخاطبان، دانش های ارائه شده از سوی این محصولات را بپذیرند؟ استراتژی های اساسی در خبر تلویزیونی جهت درگیرسازی مخاطب، کدام ها هستند؟

- گزارش خبری تلویزیونی: تعاریف، اثرگذاری گزارش های خبری، انتخاب موضوع، ارزش های خبری و اثرات اثر دیجیتالی در گزارش های خبری تلویزیونی، سطوح خرد و کلان گزارش های خبری تلویزیونی، ارزیابی گزارش های خبری تلویزیونی؛

- پلاتو در گزارش های خبری تلویزیونی: چیستی و چرایی، انواع پلاتو و توصیه هایی برای ارائه یک پلاتوی مطلوب، تمرین عملی دانشجویان در نوشتن یک پلاتو؛

- نریشن و کپشن در گزارش های خبری: ضمن آشنایی دانشجویان با نریشن و کپشن، استراتژی های نوشتن نریشن خوب و استفاده از کپشن ها ارائه خواهد شد؛

- مصاحبه خبری، آشنایی با سوندبایت، اصول مصاحبه خبری، انواع مصاحبه های خبری و استراتژی های انجام یک مصاحبه خبری موفق؛

- سواد خبری: مقدمه ای بر سواد رسان ای و مفهوم سواد خبری، فرآیند سواد خبری و توانمندسازی شهروندان، انواع مهارت ها در تحلیل خبر، معرفی تجارب پژوهشی در دنیا،

- اقناع و خبر تلویزیونی: مفاهیم، متغیرها و اثرات اقناع، نحوه بسته بندی اقناعی در خبر تلویزیونی، جذابیت های فرستنده خبر و اقناع، اقناع سیاسی و خبر تلویزیونی، دانش مخاب از اقناع؛

- مستند خبری: مفهوم مستند، تفاوت مستند با انواع فیلم ها، ماهیت مستند خبری، سوال های مهم قبل از شروع مباحث مستند خبری، تحقیق و مستند خبری، سناریوی مستند خبری، گزیده ای از تاریخچه مستندسازی در ایران؛

- خبر و فضای مجازی

ارزشیابی مستمر

آزمون میان ترم

آزمون پایان ترم

پروژه

25%

10%

40%

25%

 

 

 •  

- روشندل اربطانی، طاهر و سید مهدی شریفی (1394)، از سرمایه شهرتی تا شهرت رسانه ای، انتشارات علمی و فرهنگی

- شکرخواه، یونس، (1378)، خبر، تهران، دفتر مطالعات و توسعه رسانه ها

- فرهنگی، علی اکبر و داود نعمتی انارکی (1394)، رسانه و خبر، تهران: انتشارات دانشگاه صدا و سیما.

- میرفخرایی، نژا (1388). مفاهیم خبر تلویزیونی، تهران: مرکز تحقیقات صدا و سیما.

- نعمتی انارکی، داود (1390)، ارایه الگوی مناسب مدیریت خبر تلویزیون از دیدگاه کارشناسان (مطالعه موردی سیمای جمهوری اسلامی ایران)، فصلنامه مدیریت دولتی، دوره سوم. شماره 6، صص 186- 165.

 

 • Becker, L. B., & Vlad. T. (2009). News Organizations and routines. The handbook of journalism studies, 59-72
 • Bednarek, M., & Caple, H. (2014). Why do news values matter? Towards a new methodological framework for analyzing news discourse in critical discours Analysis and beyond discourse & society
 • Boyd, A. (2001). Broadcast j urnalism techniques of radio and television news, Tylor & Francis
 • Dobs, G (2015). Better broadcast writing better broadcast and news. CRC Press
 • Ekstrom, M (2000). Information, storytelling and attractions: TV Journalism in three modes of communication media culture & Society, 22 (4), 465-492
 • Ekstrom, M. (2002), Epistemologies of TV Jourmalism A theoretical framework, Journalism. 3 (3), 259-282
 • Gunter, B. (2015). The Cognitive impact of Television News: Production Attributes and Information Reception. Springer
 • Rosenthal, A. (2002). Writing, Directing and Producing Films and Digital Video, SIU Press.

 

مدیریت رسانه پیشرفته

Advanced Media Management

تعداد واحد: 2

نوع واحد: نظری

نوع درس: تخصصی

تعداد ساعت: 32 ساعت

پیش نیاز: مبانی مدیریت رسانه

آموزش تکمیلی: ندارد

 

 هدف درس:

درس مدیریت رسانه پیشرفته با هدف پرداختن به مباحث اخصاصی رشته مدیریت رسانه شکل گرفته است. انتظار می رود در این درس دانشجویان بتوانند با شناخت صنعت و بازار رسانه، ورود محصولات به این محیط را تحلیل کنند. مباحث و تحقیقات موجود در این حوزه در این درس به صورت اختصاصی و تحلیلی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

سرفصل درس:

- ویژگی های سازمان های رسانه ای

- ویژگی های صنعت رسانه

- تحلیل بازار محصولات رسانه ای

-  استراتژی رسانه ای

- زنجیره طراحی، تولید و توزیع محصولات رسانه ای

- همگرایی رسانه ای

- رسانه های اجتماعی

- نیروی کار سازمان های رسانه ای

- اقتصاد رسانه

- مدیریت اسلامی رسانه

 

ارزشیابی مستمر

آزمون میان ترم

آزمون پایان ترم

پروژه

25%

10%

40%

25%

 

 

منابع:

- روشندل اربطانی، طاهر (1394)، سیاستگذاری رسانه­ای، انتشارات دانشگاه تهران

-فرهنگی، علی اکبر، خواجه نیان داتیس (1394)، مدیریت رسانه، انتشارات صدا و سیما

-  روشندل اربطانی، طاهر، شریفی، سید مهدی، لبافی، سمیه (1396)، مدیریت رسانه (نظریه ها و رویکردها)، انتشارات دانشگاه تهران

- روشندل اربطانی، طاهر و سید مهدی شریفی (1394)، از سرمایه شهرتی تا شهرت رسانه ای، انتشارات علمی و فرهنگی

 • Albarran, A., Mierzejewska, B., & Jung, J (Eds.) (2008). Handbook of media management and economics. 2nd Edition. Routledge
 • Picard, R. G. (Ed.). (2014). Media firms: structure, operations, and performance. Routledge.
 • Siegert, G., Forster, K., Chan-Olmsted, S. M. & Ots, M. (2015). What is so special about media branding? Peculiarities and commonalities of a growing research area. In handbook of Media Branding (pp. 1-8).Springer, Cham.

 

 

مدیریت رسانه های اجتماعی

Social Media Management

 

تعداد واحد: 2

نوع واحد: نظری

نوع درس: اختیاری

تعداد ساعت: 32 ساعت

پیش نیاز: ندارد

آموزش تکمیلی: ندارد

 

 

سرفصل درس:

- مبانی نظری رسانه های اجتماعی

- شناخت رسانه های اجتماعی

- اثر شبکه، اثر همرنگ با جماعت، اثر تفاخر

- محتوای کاربرساخته

-مدلهای درآمدی شبکه های اجتماعی

- داده ها و کلان داده ها

- ابزارهای اندازه گیری و تحلیل

روش ارزشیابی:

ارزشیابی مستمر

آزمون میان ترم

آزمون پایان ترم

پروژه

25%

10%

40%

25%

 

 

 •  

ون لوی، امی (1395)، مدیریت رسانه های اجتماعی، ترجمه دکتر طاهر روشندل ارباننی، انتشارات دانشگاه تهران

 • Albarran, A. B. (2013). Introduction. In the Socail Media Industries (pp. 23-37). Routledge
 • Fuchs, C. (2017). Social media: A critical introduction. Sage
 • Generated content. Springer
 • Taprial, Varinder & Kanwar, Priya (2011), Understanding Social Media, Ventus publishing ApS
 • Hansen, D., Shneiderman, B., & Smith, M. A. (2010). Analyzing social media networks with NodeXL: Insights from a connected world. Morgan Kaufmann
 • Zafarani, R., Abbasi, M. A., & Liu, H. (2014). Social media mining: an introduction. Cambridge University Press.

Book Chapters/Papers

 • Di Gangi, P. M., & Wasko, M. M. (2016). Social Media Engagement Theory: Exploring the influence of User Engagement on Social Media Usage. Journal of Organizational and End User Computing (JOEUC), 28 (2), 53-73.
 • Peters, K., Chen, Y., Kaplan, A. M., Ognibeni, B., & Pauwels, K. (2013). Social media metrics- A framework and guidelines for managing social media. Journal of interactive marketing, 27 (4), 281-298.
 • Treem, J. W., & Leonardi, P. M. (2013). Social media use in organizations: Exploring the affordances of visibility, editability, persistence, and association. Annals of the International Communication Association, 36 (1), 143-189.

 

 

مدیریت رفتار سازمانی در رسانه ها

Organizational Behavior Management in Media

 

تعداد واحد: 2

نوع واحد: نظری

نوع درس: اختیاری

تعداد ساعت: 32 ساعت

پیش نیاز: ندارد

آموزش تکمیلی: ندارد

 

 

هدف درس:

هدف از این درس، آشنایی دانشجویان با مسائل رفتاری در سازمان های رسانه ای است. متغیرهایی مانند خلاقیت و ... که از متغیرهای رفتاری در سازمان های رسانه ای محسوب می شود در این درس مورد بحث قرار می گیرد. هدف اصلی از ارائه این درس، برخی مسائل رفتاری نیروی انسانی در سازمان های رسانه ای بر اساس نظریات این حوزه می باشد.

سرفصل درس:

- مقدمه ای بر رفتار سازمانی در سازمان های رسانه ای

- مبانی رفتار سازمانی

- رفتارهای فردی

 متغیرهای موثر بر رفتار کارکنان رسانه ای

- شخصیت

- ادراک

- انگیزش

- ارتباطات

- نظریه رهبری

- قدرت و سیاست

- تعارض و مذاکره

- رفتار گروهی

- فرهنگ در سازمان رسانه ای

- تغییر و بهبود سازمانی

- نظریات جدید رفتاری در سازمان های رسانه ای

ارزشیابی مستمر

آزمون میان ترم

آزمون پایان ترم

پروژه

25%

10%

40%

25%

 

 

منابع:

 • Geordies, Stavros (2015), Employee engagement in media management, springer publication
 • Elsbach, K. D., & Kramer, R. M. (2003). Assessing creativity in Hollywood pitch meetings: Evidence for a dual-process model of creativity judgments. Academy of Management Journal, 46, 283-301.
 • Ford, C. M. (1996). A theory of individual creative action in multiple social domains Academy of Management Review, 21, 1112-1142
 • Alper, S., Tjosvold, D., & Law, K. S. (2000). Conflict management, efficacy, and performance in organizational teams, Personnel Psychology, 53, 625-642.
 • Arnold, J. A., Arad, S., Rhoades, J. A., & Drasgow, F. (2000). The empowering leadership questionnaire: The construction and validation of a new scale for measuring leader behaviors. Journal of Organizational Behavior, 21, 249-269.

- و مقالات مرتبط

 

مدیریت روابط عمومی

Public Relations Management

 

تعداد واحد: 2

نوع واحد: نظری

نوع درس: اختیاری

تعداد ساعت: 32 ساعت

پیش نیاز: ندارد

آموزش تکمیلی: ندارد

 

 

هدف درس:

هدف از این درس آشنایی دانشجویان با مدیریت واحدهای روابط عمومی است. در این رابطه نظریات و مفاهیم این حوزه مطرح خواهد شد و وظایف روابط عمومی در عصر رسانه های اجتماعی مورد بحث قرار خواهد گرفت.

سرفصل درس:

- تعریف مفاهیم و تاریخچه روابط عمومی

- الگوهای تبلیغات در روابط عمومی

- مخاطب روابط عمومی

- اگلوهای ارتباطی در روابط عمومی

- جایگاه روابط عمومی در سازمان

- روابط عمومی و رسانه ها

- روابط عمومی در عصر شبکه های اجتماعی

- روابط عمومی و مدل های کسب و کار رسانه

ارزشیابی مستمر

آزمون میان ترم

آزمون پایان ترم

پروژه

25%

10%

40%

25%

 

 

 •  

Luttrell, R. M., & Capizzo, L. W. (2019). Public Relations Campaigns: an Integrated Approach. SAGE Publications.

Alison, T. (2004). The public relations handbook. 2nd Edition, NY: Routledge.

روابط عمومی: نقش، فرایند و استراتژی: نویسندگان کمرون، ویلکاکس، ایجی و آولت، مترجمان: داود ایزدی و سید محمد اعرابی. ناشر دفتر پژوهشهای فرهنگی

استراتژی روابط عمومی: ساندرا اولیور، مترجمین: سید محمد اعرابی و مرجان فیاضی: ناشر دفتر پژوهشهای فرهنگی

 

 

بازی های دیجیتال

Digital Games

تعداد واحد: 2

نوع واحد: نظری

نوع درس: اختیاری

تعداد ساعت: 32 ساعت

پیش نیاز: ندارد

آموزش تکمیلی: ندارد

 

 

هدف درس:

بازی های دیجیتال یکی از برجسته ترین بخش های صنعت رسانه هستند که به دلیل فراگیری مخاطبان، همراستا بودن با فناوری های نوین، پتانسیل های کسب درآمدهای بالا، مورد توجه بازیگران برسجته صنعت رسانه جهانی قرار دارند و درآمدهای قابل توجهی هم ایجاد می کنند. این صنعت به دلیل تنوع ارائه ارزش از جمله صنایع رسانه ای است که کشور ما توانایی نقش آفرینی در آن را دارد و می تواند در بخش های مختلف آن ارزش آفرینی کند. به رغم اینکه این بازی ها در طبقه صنعت سرگرمی قرار می گیرند، اما به دلیل اهمیت آنها، نرخ رشد بالای آنها در سطح جهان و تاثیرگذاریشان، جایگاه خاصی که در کشور دارند و مراکزی مثل بنیاد ملی بازی های رایانه ای و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وقت و سرمایه زیادی را به آنها اختصاص داده اند. علاوه بر این، بازی های دیجیتال نقش بسزایی در تاثیرگذاری فرهنگی دارند و بخشی از تلاشهای در حال انجام کشور در این حوزه برای مقابله با تهاجم فرهنگی از طریق این بازی ها صورت می گیرد. از سوی دیگر این بازی ها کاربردهای غیرسرگرمی هم دارند. یادگیری از طریق بازی یکی از عمده ترین حوزه های آموزش را تشکیل می دهد که در سالهای اخیر تلاش های تحقیقاتی متنوعی را به خود جلب کرده است. بازی های جدی و بازی های تجاری از جمله انواع غیرسرگرمی بازی هستند. بازی­وارسازی نیز به عنوان کاربرد تفکر بازی برای اجرای امور کسب و کار رونق زیادی پذیرفته است. نظر به این عوامل، این درس به عنوان یک درس مجزا از صنعت سرگرمی برای دانشجویان مدیریت رسانه در نظر گرفته شده است تا به فراخور امکانات موسسه آموزش عالی ارائه دهنده این درس، امکان شناخت هر چه بیشتر از این صنعت روبه رشد و درآمدزا و تاثیرگذار فرهنگی فراهم شود.

سرفصل درس:

- مدلهای کسب و کار بازی های دیجیتال

- همگرایی رسانه ای در بازی های دیجیتال

- زنجیره ارزش بازی های دیجیتال: تأمین سرمایه، تولید، توزیع و عرضه

- درگاه های رسانه ای: کنسول های بازی، موبایل، پی سی

- فناوری و بازی های دیجیتال: هوش مصنوعی، واقعیت افزوده، کلان داده ها و اینترنت اشیاء

- استراتژی های رسانه ای و بازی های دیجیتال

- بازی های دیجیتال و انتقال فرهنگ

- مخاطب شناسی بازی های دیجیتال

- یادگیری بر پایه بازی های دیجیتال

- بازی­وارسازی

- بازی های جدی، تجاری و صنعتی

- نوع شناسی بازی های دیجیتال: بازی های آنلاین انبوه کاربر نقش واره MMF PG

- فرصت ها و چالشهای صنعت بازی دیجیتال در کشور

- آینده صنعت بازی دیجیتال

 

ارزشیابی مستمر

آزمون میان ترم

آزمون پایان ترم

پروژه

25%

10%

40%

25%

 

 

 •  
 • Fromme, J., & Unger, A. (Eds.). (2012). Computer games and new media cultures: A handbook of digital games studies, Springer Science & Business Media.
 • Tettegah, S., & Huang, W. D. (2015). Emotions, technology, and digital games. Academic Press.
 • Fung, A. (Ed.). (2016). Global Game Industries and Cultural Policy. Palgrave.
 • Rutter, J., & Bryce, J. (Eds.). (2006). Understanding digital games. Sage.
 • Kerr, A. (2006). The business and culture of digital games: Gamework and gameplay. Sage.
 • Flanagan, M., & Nissenbaum, H. (2014). Values at play in digital games.MIT Press.
 • Irans Game Industry: Essential Facts and Key Players (2016), By: Iran Computer and Video Games Foundation

بازی­وارسازی: تحول کسب و کار با تفکر بازی: نویسندگان کوین ورباخ و دان هانتر، مترجمین کیانوش کریمی، سیاوش صلواتیان و داتیس خواجه­ئیان، انتشارات ادیبان روز

 

 

روش های پیشرفته تحقیق کیفی

Advanced Qualitative Research Methods

 

تعداد واحد: 2

نوع واحد: نظری

نوع درس: تخصصی

تعداد ساعت: 32 ساعت

پیش نیاز: ندارد

آموزش تکمیلی: ندارد

 

 

هدف درس:

هدف درس آشنایی دانشجویان با مبانی روش شناسانه تحقیقات علمی است و تلاش دارد تا مهارت های پایه ای تحقیق علمی را به دانشجویان آموزش دهد. در این درس دانشجویان با رویکرهای پژوهش کیفی آشنا خواهند شد و مهمترین و جدیدترین این روش ها را فرا خواهند گرفت. این درس تلاش دارد به منظور آماده سازی دانشجویان برای انجام پایان نامه، آنها را با روش های تحقیق کیفی آشنا کند.

سرفصل درس:

- چیستی تحقیق و معرفت علمی

- پارادایم های علم و تحقیقات علمی

- هستی شناسی، معرفت شناسی و روش شناسی تحقیق علمی

- مقایسه پارادایم های مختلف علم

- آشنایی با مراحل عمومی تحقیق

- تمرین مهارت های پایه ای تحقیق

- آشنایی با رویکردها و استراتژی های جدید پژوهش کیفی شامل:

1) تحلیل گفتمان

2) تئوری داده بنیاد

3) روش دلفی

4) تحلیل تم

5) فراتحلیل و ...

- روایی و پایایی در تحقیق کیفی

- آشنایی با نرم افزارهای تحلیل داده های کیفی

ارزشیابی مستمر

آزمون میان ترم

آزمون پایان ترم

پروژه

25%

10%

40%

25%

 

 

 •  

- نظریه علمی چیست؟ موتی بن آری، ترجمه فریبرز مجیدی. نشر مازیار.

- علم چیست؟ فلسفه چیست؟ - عبدالکریم سروش، موسسه فرهنگی صراط.

- تاریخ علم، دمپی یر، ترجمه عبدالحسین آزرنگ، انتشارات سمت.

- تاریخ و فلسفه علم – لوسیس هال و هلزی ویلیام. ترجمه عبدالحسین آذرنگ. نشر سروش.

- فلسفه روش تحقیق در علوم انسانی (1392)، محمد تقی ایمان، انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

- اصول روش تحقیق کیفی (1390)، آنسلم استراس، جولیت کوربین، ترجمه بیوک محمدی، انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

- ساختار انقلاب های علمی – توماس کوهن، ترجمه احمد آرام، انتشارات سروش.

- چیستی علم – آلن چالمرز، ترجمه سعید زیباکلام. انتشارات سمت.

- روش تحقیق در علوم رفتاری، ترجمه عباس بازرگان، زهره سرمد و همکاران، انتشارات سپهر، 1376.

- روش های تحقیق در علوم تربیتی و روانشناسی، دکتر علی دلاور، انتشارت پیام نور، 1374.

- پایه های روش پژوهش در علوم رفتاری (شناخت روش علمی)، دکتر علی هومن، چاپ دیبا، 1371

- مقدمه ای بر روش های تحقیق در علوم انسانی، محمدرضا حافظ نیا، انتشارات سمت، 1379.

- استراتژی های پژوهش اجتماعی، نورمن بلیکی، ترجمه هاشم آقا بیگ پوری، نشر جامعه شناسان.

- طراحی پژوهش های اجتماعی، نورمن بلیکی. ترجمه حسن چاوشیان. نشر نی.

- طرح تحقیق در تحقیقات اجتماعی، دیوید دواس. ترجمه هوشنگ نایبی. نشر آگاه

 • Saunders, Lewis and Thornhill (2009). Research Methods for Business Students, Pearson.
 • Deangbuppha, et al. (2006) using grounded theory to moded visitor experiences at heritage sites Methodological and practical issues. Qualitative market research: an international journal 9(4): pp 367-388
 • Goulding, Chrisna. (2000). Grounded theory: the missing methodology in the interpretivist agenda. Qualitative Market Research: An International Journal 1 (1): pp 50-57
 • Denzin, L. (2006), Handbook of Qualitative Research, third edition, London.
 • Meier, A. (2010), Theme Analysis: Procedures and Application for Psychotherapy Research, Qualitative Research Journal
 • Elo, S. and Laarian, M. (2014), Qualitative    Content Analysis: A Focus on Trustworthiness, sage publication

 

 

حقوق مالکیت فکری

Intellectual Property Rights

 

تعداد واحد: 2

نوع واحد: نظری

نوع درس: اختیاری

تعداد ساعت: 32 ساعت

پیش نیاز: ندارد

آموزش تکمیلی: ندارد

 

 

هدف درس:

محصولات رسانه ای، آثار خلاقه ای هستند که حاصل فرایند ذهنی افراد است. این محصولات نیازمند قوانینی به منظور محافظت از دستبرد و سرقت می باشد که تحت عنوان حقوق مالکیت فکری شناخته می شود. بدین جهت درس حقوق مالکیت فکری برای آشنایی دانشجویان با مبانی قانونی محافظت از این آثار تدارک دیده شده است.

سرفصل درس:

- حقوق مدنی، حقوق ثبت

- حقوق تجارت بین الملل و مالکیت های فکری

- کلیات حقوق مالکیت های فکری

- حقوق مالکیت های فکری و هنری و حقوق مرتبط

- حقوق مالکیت های صنعتی

- حقوق علایم و نام های تجاری و نشان های جغرافیایی

- حقوق اطلاعات و حقوق رایانه و نرم افزارهای رایانه ای

- حل و فصل اختلافات بین الملل راجع به مالکیت های فکری

- حقوق ضد تراست و رقابت

- حقوق انتقال تکنولوژی و دانش فنی

 

ارزشیابی مستمر

آزمون میان ترم

آزمون پایان ترم

پروژه

25%

10%

40%

25%

 

 

منابع

امامی، اسدالله (1396، 1394، 1386) حقوق مالکیت فکری حقوق مالکیت صنعتی 1 و 2، انتشارات میزان.

زرکلام (1388)، حقوق مالکیت ادبی و هنری، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت).

زاهدی، عاطفه (1391)، قوانین و مقررات ناظر بر حقوق مالکیت فکری (معنوی)، انتشارات جنگل.

 

 

روش های پیشرفته تحقیق کمی

Advanced Quantitative Research Methods

تعداد واحد: 2

نوع واحد: نظری

نوع درس: اختیاری

تعداد ساعت: 32 ساعت

پیش نیاز: ندارد

آموزش تکمیلی: ندارد

 

 

هدف درس:

هدف درس آشنایی دانشجویان با انجام یک تحقیق میدانی است و تلاش دارد تا مهارت های تحقیق میدانی و جمع آوری و تحلیل داده های کمی را به دانشجویان آموزش دهد. این درس به منظور آماده سازی دانشجویان برای انجام پایان نامه، آنها را با استراتژی ها و تکنیک های روش های تحقیق کمی آشنا می کند.

سرفصل درس:

- طراحی تحقیق

- تعین رویکرد و استراتژی تحقیق

- استراتژی های تحقیق کمی

- تعیین روش گردآوری داده ها

- طراحی ابزار تحقیق

- انتخاب نمونه و طرح نمونه گیری

- تعییین روش تجزیه و تحلیل داده ها

- روایی سازی و اعتبار بخشی به ابزار

- گردآوری داده ها

- تجزیه و تحلیل داده ها

- مدیریت پروژه تحقیقاتی

- ارائه گزارش کتبی

- معرفی نرم افزار Spss

- معرفی نرم افزار معادلات ساختاری

 

ارزشیابی مستمر

آزمون میان ترم

آزمون پایان ترم

پروژه

25%

10%

40%

25%

 

 

منابع:

- اصول پایان نامه نویسی، مهدی ایران نژاد پاریزی، نشر مدیران، 1391

- روش های تحقیق در علوم اجتماعی: روش فازی، دکتر باقر ساروخانی، 1393

- تحقیق در مدیریت، اوما سکاران، ترجمه علی صائبی، انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی، 1381

- تحقیق در مدیریت، اوما سکاران، ترجمه علی صائبی، انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی، 1381

- روش تحقیق با رویکرد پایان نامه نویسی، دکتر غلامرضا خاکی، مرکز تحقیق علمی کشور، 1378

- روش تحقیق و کاربرد آن در مدیریت، ناصر خلیلی و ابراهیم دانشوری، نشر آروین، 1378

- مقدمه ای بر روش های تحقیق در علوم انسانی، محمد رضا حافظ نیا، انتشارات سمت، 1379

- مدل سازی معادلات ساختاری (1390)، وحید قاسمی، انتشارات جامعه شناسان

- روش شناسی پژوهش کمی در مدیریت (1390)، دانایی فر، الوانی، آذر نشر اشراقی

 

مدیریت تبلیغات

Advertising Management

تعداد واحد: 2

نوع واحد: نظری

نوع درس: اختیاری

تعداد ساعت: 32 ساعت

پیش نیاز: ندارد

آموزش تکمیلی: ندارد

 

 

هدف درس:

درس مدیریت تبلیغات یکی از مهمترین و عملی ترین درس های رشته مدیریت رسانه است. درآمدهای تبلیغاتی بزرگترین منبع درآمد برای رسانه ها هستند و مدل کسب و کار بخش اعظم رسانه ها بر تبلیغات بنا شده است. یکی از کارکردهای مورد انتظار شرکت های رسانه ای از اغلب دانشجویان مدیریت رسانه نیز شناخت، تدوین و ارزیابی کارزارهای تبلیغاتی است. از این رو این درس به شناسایی علمی تبلیغات و شیوه مدیریت تبلیغات رسانه ای اختصاص دارد و هدف از آن ایجاد مهارتهای مناسب برای برنامه ریزی تبلغیات رسانه ای است. این درس دو بخش عمده دارد، بخشی که بر مخاطب به عنوان گیرنده تبلیغ تمرکز دارد (بخش مصرف کننده) و بخشی که بر شرکت تبلیغاتی تمرکز می کند (بخش کسب و کار). مباحث بخش اول شامل روانشناسی تبلیغات، خریدهای با سطح مختلف درگیری، اثرات پرکاهی، اشارتگرها، طبقه های ذهنی مخاطب و مباحث مربوط به تاثیرپذیری مخاطبان تبلیغات می شوند. در بخش دوم، درس برنامه ریزی و مدیریت تبلیغات برای رساندن موثر پیام تدریس می شود. مباحثی همچن بخش بندی بازار، انتخاب مخاطب هدف، طراحی آمیخته رسانه ای، استراتژیهای ارسال پیام، زمان بندی ارسال پیام و سنجه های بررسی تاثیر تبلیغات بررسی می شوند.

سرفصل درس:

- تبلیغ شناسی

- روانشناسی تبلیغات

- برنامه ریزی تبلیغات رسانه ای

- نقشه راه تبلیغات: استراتژی بازاریابی، برنامه ریزی رسانه ای و خلاقیت محتوایی

- بخش بندی بازار و شناسایی مخاطب هدف

- شناسایی کانالهای ارتباطی و تدوین آمیخته رسانه ای تبلیغات

- سنه های بررسی اثر تبلیغات

ارزشیابی مستمر

آزمون میان ترم

آزمون پایان ترم

پروژه

25%

10%

40%

25%

 

 

منابع درس:

 • Saturland, Max (2008), Advertising and the mind of consumer, Allen and Unwin

و یا ترجمه فارسی آن: روان شناسی تبلیغات، ماکس ساترلند، ترجمه سینا قربانلو، نشر مبلغان

 • Sissors, Jack and Baron, Roger (2010), Advertising media planning, McGraw-Hill
 • Kelley, L. D., Jugenheimer, D. W., Sheehan, K. (2015), Advertising Media Planning: A Brand Management Approach, Routledge
 • Lindstrom, Martin (2008), Buyology, Truth and Lies about why we buy, Doubleday publishing

و مجموعه ای از مقاله های جدید و مرتبط با موضوع

 

 

کارآفرینی رسانه ای

Media Entreprencurship

تعداد واحد: 2

نوع واحد: نظری

نوع درس: اختیاری

تعداد ساعت: 32 ساعت

پیش نیاز: ندارد

آموزش تکمیلی: ندارد

 

 

سرفصل درس:

- تشخیص فرصت در بازارهای رسانه ای: رویکردهای اکتشاف و ساخت

- بازارهای متغیر رسانه ای: تغییرات دائم در نقطه تعادل بازار و فرصتهای کسب و کار

- تحلیل پویایی های ارزش پیشنهادی: ساخت ارزش یا تحویل ارزش؟

- نوآوری: مزیت رقابتی شرکتهای کوچک و کارآفرین

- شرکتهای کوچک، بزرگ و متوسط: تعاملات و پویایی های بازار رسانه ای

- سطح کلان: خط مشی گذاری و سیاستگزاری ترویج کارآفرینی رسانه ای

- سطح خرد: انگیزه ها، محرکها و تسهیلکننده های کارآفرینی افراد در صنعت رسانه

- سطح شرکتی: مدلهای کسب و کار، هم آفرینی، منابع خارجی تامین منابع و رقابت در عین همکاری کارآفرینان رسانه ای

ارزشیابی مستمر

آزمون میان ترم

آزمون پایان ترم

پروژه

25%

10%

40%

25%

 

 

منابع درس:

 • Achtenhagen, L. (2017). Media entrepreneurship: taking stock and moving forward. JMM-The International Journal on Media Management, 19 (1), 1-10.
 • Khajeheian, D. (2017), Media Entrepreneurship: A Consensual Definition, AD-Minister, No 30
 • Hang, Min (2019), Media and Entrepreneurship: A Revisit with a Decade of Progress, Baltic Journal of Management
 • Achtenhagen, L. (2019), Entrepreneurial orientation – and overlooked theoretical concept for studying media firms in emerging markets, Baltic Journal of Management (Forthcoming)
 • Powers, A. (2019), Evolution of a Family-Owned, Media Development Company Baltic Journal of Management
 • Horst, Murschetz. (2019), Strategic media entrepreneuship? A framework for understanding the practice of developing new venture s through media, Journal of Media Management and Entrepreneurship, 1 (1)
 • Khajeheian, D. (2016), Telecommunication Policy: Communication Act Update, Global Media Journal-Canadian Edition, 9 (1): 135-141
 • Charles H. Davis, Florin Vladica & Irene Berkowitz ((2008) Business Capabilities of Small Entrepreneurial Media Firms: Independent Production of Childrens Television in Canada, Journal of Media Business Studies (5) 1: 9-39
 • Hang, M., & Van Weezel, A. (2005). Media and entrepreneurship: A survey of the literature relating both concepts. In 18th Scandinavian Academy of Management Meeting, Aarhus School of Business, Denmark pp. 18-20

 

 •  
 • Ocvirk, G., Ocvirk, & Berg. (2018). Strategic Management of Market Niches. Springer Gabler
 • Hang, M. (2016). Media Corporate Entrepreneurship, Springer International Publishing
 • روشندل اربطانی، طاهر؛ مقیمی، محمد؛ میناوند، محمد قلی؛ خواجه نیان، داتیس (1391)، چارچوبی برای تجاری سازی نوآوریهای دیجیتال در شرکتهای کارآفرین رسانه ای ایران (مطالعه چند موردی)، مدیریت بازرگانی، دوره 4، شماره 11، صص 71-88.

- خواجه نیان، داتیس؛ لبافی، سمیه و جلال پور، مهدیه (1391)، شناسایی عوامل تاثیرگذار در پرورش کارآفرینی سازمانی در سازمان های رسانه ای. مطالعه موردی روزنامه اصفهان زیبا، فصلنامه رسانه، سال 23، شماره 4، صص 143-159

- نیک نژاد، عباس؛ مقیمی، سید محمد؛ روشندل اربطانی، طاهر (1392). شناسایی چارچوب کسب و کار رسانه های دیجیتال مبتنی بر اینترنت در ایران پژوهشهای ارتباطی، شماره 3، صص 81 تا 100.

- نیک نژاد، عباس؛ مقیمی، سید محمد؛ روشندل اربطانی، طاهر (1391). شناسایی الگوی کارآفرینی رسانه ای برای کسب و کارهای رسانه های دیجیتال کشور، توسعه کارآفرینی، شماره 15، صص 65 تا 84

 

 

منابع انسانی در صنایع خلاق

Human Resources in Creative Industries

تعداد واحد: 2

نوع واحد: نظری

نوع درس: تخصصی

تعداد ساعت: 32 ساعت

پیش نیاز: ندارد

آموزش تکمیلی: ندارد

 

 

 

هدف درس:

دنیای کنونی، دنیای رقابت بر سر منابع و مزیت هاست و شرکت ها و سازمان ها برای موفقیت در این رقابت به دنبال جذب کارکنان هوشمند و نوآور هستند. این مسئله به نوبه خود سبب شده است، سازمان ها و شرکت ها برای جذب این کارکنان فهرست پاداش های خود را گسترش دهند و به این ترتیب، هر روز بیش از پیش بر بهای جذب و نگهداری کارکنان مستعد و نیروهای خلّاق افزوده می شود. در واقع، بازار کار هر روز رقابتی تر از روز قبل شده و این خود موجب شده است کا کارکرد مدیرانی که در جذب و نگهداری منابع انسانی هوشمند و نوآور تخصص دارند، حیاتی تر شود. در حقیقت کارکنان خلّاق در عصر اقتصاد دانشی، دارایی نامشهودی هستند که نمی توان آن ها را تقلید کرد، زیرا با مرزهای خلّاقیت حفاظت می شوند و اتفاقاً رقبا که این گونه دانسته ها را ندارند، نمی توانند منابع پردازش شده سازمان مانند مهارت های فنی و مدیریتی را تقلید کنند.

بدون شک، چگونگی اداره کارکنان صنایع خلّاق با درآمد زیاد با سایر مراکز، موسسه ها و صنایع متفاوت است. تلاش های زیادی برای تسهیل مدیریت منابع انسانی کارکنان خلّاق انجام گرفته است، اما همچنان سازمان های خلاق در مواجهه با چگونگی اداره کارکنان خلّاق با مشکلاتی روبه رو هستند. فقدان درک صحیح از چگونگی اداره منابع انسانی صنایع خلاق ضمن از دست دادن بخش مهمی از سرمایه انسانی لطمات اقتصادی فراوانی را برای سازمانها به همراه داشته است. در پرتو چنین نگرشی هدف درس منابع انسانی در صنایع خلاق بررسی شیوه های چگونگی مواجهه با این کارکنان است.

سرفصل درس:

- آشنایی با صنایع خلاق؛ انواع و ماهیت های آنها با رویکرد محصولات خلاق

- مخاطبان رسانه، کیفیت و معنای کار خلاقانه

- کلیات مدیریت منابع انسانی؛ نقش، اهمیت و جایگاه آن در صنایع خلاق

- بررسی مدیریت منابع انسانی و چالش های آن در صنایع خلاق ایران و جهان

- مدیریت منابع انسانی مبتنی بر شایستگی در صنایع خلاق (با تمرکز بر شایستگی های خلاقیت و نوآوری)

- کیفیت زندگی کاری در صنایع خلاق

- روندهای مدیریت منابع انسانی

- طراحی و تجزیه و تحلیل شغل

- پیش بینی و برنامه ریزی نیروی انسانی

- فرآیند و ابزارهای انتخاب و استخدام

- گزینش و انتخاب کارکنان مناسب برای صنایع خلاق

 •  

- تعیین مسیر پیشرفت شغلی (کارراهه شغلی)

- آموزش و توسعه کارکنان

- مدیریت و ارزیابی عملکرد در صنایع خلاق

- جبران خدات و سیستم های انگیزشی در صنایع خلاق

- مدیریت استعداد و جانشین پروری در صنایع خلاق

- روابط موثر با کارکنان

- هماهنگی استراتژی منابع انسانی با سایر عناصر سازمانی

 

ارزشیابی مستمر

آزمون میان ترم

آزمون پایان ترم

پروژه

25%

10%

40%

25%

 
 •  
 • Kranenburg, H. V. & W. Z. Gerrit (2013), “How Media Companies Should Create Value: Innovation Generated Business Models and Dynamic Capabilities”, In M. Friedrichsen & W. Muhl-Benninghaus (Eds), Handbook of Social Media Management (pp. 239-253), London: Springer. Kranenburg
 • Characterization of the Field, Journal of Media Innovations, (1) 1: 52-69
 • Eddy, N. (2011), IT Management: Google, Intel, Microsoft among Top-Paying IT Firms. Retrieved from http://www.eweek.com/it-management/ google. Acessed August 11, 2017
 • Ekvall, G. (2006), “Organizational Conditions and Levels of Creativity”, In J. Henry (Ed.), Creative Management and Development (pp. 135-146), London: Sage.
 • Ensor, J., Pirrie, A. & C. Band (2006), “Creativity Work Environment: Do UK Advertising Agencies have One? “European Journal of Innovation Management, 9 (3): 258-268.
 • Graber, J. M. & W. J. Rothwell (2008), “Certify ng Knowledge and Skills is Critical for Talent Management”, In V. Vaiman & C. M. Vance (Eds.), Smart Talent Management, Building Knowledge Assets for Competitive Management (pp. 234-262), Northampton: Edward Elgar.
 • Grazier, P. (1995), Starving for Recognition: Understanding Recognition and the Seven Recognition Do s and Donts. Retrieved from:

http://www.teambuildinginc.com/article_ recognition.htm. Accessed August 11, 2017.

 • Matej, C., Tomislaw, H., Anders, D. & S. Miha (2016), “A Bird s Eye View of the Creativity- Innovation Nexus: The Moderating Role of Supervisor Support and Decision Autonomy”, In P. Sparrow, H. Shipton, P. Budhwar & A. Brown (Eds.), Human Resource Management, Innovation and Performance (pp. 163-177), London: Palgrave Macmillan.
 • Sanders, K. & L. Cai-Hui (2016). “Human Reso rce Management and Innovative Behaviour: Considering Interactive, Informal Learning Activities”, In: P. Sparrow, H. Shipton, P. Budhwar & A. Brown (Eds.), Human Resource Management, Inovation and Performance (pp. 32-47), London: Palgrave Macmillan.
 • Schaaf, B. V. (2009), The Golden Cage; An unbalanced relationship between the organization and the employee. Tilburg: Tilburg University.
 • Schultz, P. F. & D. A. Carpenter (2008), “Critical Considerations of Talent Management and Knowledge Management for Effective HR Planning”, In V. Vaiman & C. M. Vance (Eds.), Smart Talent Management, Building Knowledge Assets for Competitive Management (pp. 19-32), Northampton: Edward Elgar

 

 

سیاستگذاری رسانه ای

Media Policy

تعداد واحد: 2

نوع واحد: نظری

نوع درس: اختیاری

تعداد ساعت: 32 ساعت

پیش نیاز: ندارد

آموزش تکمیلی: ندارد

 

 

 

هدف درس:

حوزه سیاستگذاری رسانه ای، به تحلیل سازمان های رسانه ای در سطح کلان می پردازد. در واقع سیاستگذاری رسانه ای بخشی از ادبیات حوزه مدیریت رسانه محسوب می شود که تحلیل های خود از رسانه ها را در کلان ترین سطح ارائه می کند. در این درس انتظار می رود دانشجویان بتوانند سیاست های کلی محیط بر سازمان های رسانه ای را شناخته و تحلیل نمایند.

 

سرفصل درس:

- مفهوم شناسی سیاستگذاری رسانه ای

- نظریات سیاستگذاری رسانه ای

- مدل های سیاستگذاری رسانه ای

- سیاستگذاری رسانه ای و سیاستگذاری عمومی

- دولت و سیاستگذاری رسانه ای

- سیاستگذاری و رسانه های جدید

- سیاستگذاری رسانه ای و افکار عمومی

- نهادی بین المللی و سیاستگذاری رسانه ای

- چالش های سیاستگذاری رسانه ای

ارزشیابی مستمر

آزمون میان ترم

آزمون پایان ترم

پروژه

25%

10%

40%

25%

 

 

 •  

- روشندل اربطانی، طاهر (1395)، سیاستگذاری رسانه، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، ایران

- اشتریان، کیومرث (1388)، سیاستگذاری عمومی ایران، تهران: میزان.

- الوانی، سید مهدی و فتاح شریف زادگان، (1388)، فرایند خط مشی گذاری عمومی، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.

- خواجه ئیان، داتیس (1390)، مفهوم سازی خط مشی گذاری رسانه ای: شناسایی مولفه ها، فرایند و حوزه عمل، پژوهشهای ارتباطی، سال هجدهم، شماره 1، ص 11-40

 

 • Dye Thomas. (2007). Understanding public policy, prentice hall policy press.
 • Freedman, Des (2008), The politics of media policy, Cambridge, UK, Policy Press.
 • Hemerijck, Akack., (2004), Media Policy for the Digital Age, Amsterdam University Press
 • Herman, Bill D, (2001), New Media law and policy, Hunter College, City University of Newyork, USA, new media & socity journal, vol 13.

 

 

صنعت سرگرمی

Entertainment Industry

تعداد واحد: 2

نوع واحد: نظری

نوع درس: اختیاری

تعداد ساعت: 32 ساعت

پیش نیاز: ندارد

آموزش تکمیلی: ندارد

 

 

 

هدف درس:

سرگرمی یکی از مهمترین کارکردهای رسانه برشمرده شده است. بخشی مهمی از درآمدهای صنعت رسانه از بخشی سرگرمی به دست می آید. فیلم و سینما، فوتبال و سایر ورزشها، بازیهای رایانه ای، محتوای کاربرساخته، برنامه های نمایشی، مسابقات مردمی و .... از مهمترین محصولات رسانه ای هستند که توجه مخاطبان بسیاری را جلب می کنند و زمان زیادی آنان را درگیر رسانه می سازند و درآمد قابل توجهی چه از طریق تبلیغات و چه از طریق حق اشتراک برای رسانه ها ایجاد می کنند. نظر به گستردگی این صنعت و تاثیرگذاری قابل توجه آن بر صنعت رسانه، شناخت ابعاد مختلف صنعت سرگرمی و فرصت هایی که برای رسانه ها فراهم می کند از مهمترین کیفیت هایی است که انتظار می رود دانشجویان مدیریت رسانه از آن برخوردار باشند. هدف از این درس فراهم کردن چنین شناختی است.

سرفصل درس:

- آشنایی با سپهر سرگرمی

- سرگرمی های اطلاعاتی Infotainments

- رسانه وبازی های رایانه ای

- رسانه و ورزش

- فیلم و سینما

- رسانه و انیمیشن

- تلویزیون و ژانرهای سرگرمی

- محتوای کاربرساخته

- داستان و روایتگری در صنعت سرگرمی

- جهانی شدن محلی (Global Ation)  و سرگرمی

- فناوری و صنعت سرگرمی

- بازیگران جهانی صنعت سرگرمی

- کارآفرینی در صنعت سرگرمی

- مدل های کسب و کار در صنعت سرگرمی

- روش ارزشیابی:

ارزشیابی مستمر

آزمون میان ترم

آزمون پایان ترم

پروژه

25%

10%

40%

25%

 

 

 •  
 • Hennig-Thurau, T. Houston, M. B. ((2018), Entertainment Science: Data Analytics and Practical Theory for Movies, Games, Books, and Music, Springer
 • Sigismondi, Paolo (2011) The Economics of Information, Communication, and Entertainment: The Impacts of Digital Technology in the 21st Century, Springer
 • Lugmaye, A. et al (2016), Information Systems and Management in Media and Entertainment Industries, Springer
 • Roberts, James P. (2011) Producers Decision Making During Product Development In the Entertainment Industry: Addressing the Cognitive Gap, International Journal on Media Management, 13:4, 277-295
 • Shrum (2004), The Psychology of Entertainment Media, Lawrence Elbaum Associates
 • Grainge, Paul (2008) Brand Hollywood; Selling entertainment in a global media age. Routledge
 • Kuper, Simon and Szymanski, Stefan (2018), Succernomics, Nation books
 • Szymanski, Stefan (2015), Money and Seccer, Nation book


نظرات
نام *
پست الکترونیک *
متن *

دانشکده رسانه


نشانی: ایران - قم - پردیسان
تلفن: 32802610 25 98+
فکس: 32802627 25 98+
کد پستی: 3749113357
صندوق پستی: 37185 - 178
پست الکترونیکی: info@urd.ac.ir
سامانه پیامکی: 3000135789

دانشکده ها

دانشکده شیعه شناسی
دانشکده ادیان
دانشکده مذاهب
دانشکده فلسفه
دانشکده زن و خانواده
دانشکده عرفان

خدمات فناوری اطلاعات

سامانه جامع آموزش
سامانه آموزش مجازی
سامانه پذیرش دانشجو
سامانه اتوماسیون اداری
پست الکترونیک
جستجو در کتابخانه
کتابخانه دیجیتال

بیانیه رسالت

دانشگاه ادیان و مذاهب، نخستین دانشگاه تخصصی ادیان و مذاهب در ایران، برخاسته از حوزه علمیه، ضمن شناخت ادیان و مذاهب و تعامل و گفت و گو با پیروان آنها با تکیه بر مشترکات، در جهت همبستگی انسانی، تقویت صلح، کاهش آلام بشری، گسترش معنویت و اخلاق و معرفی عالمانه اسلام بر اساس آموزه های اهل بیت علیهم السلام به پژوهش و تربیت نیروی انسانی متخصص اقدام می نماید.

طراحی، توسعه و پشتیبانی: کویر سبز