دانشکده رسانه
AR FA
 

آرشیو / پایان نامه ها

 
به‌کارگیری شبکه‌های رادیویی برای رسانه‌های اجتماعی در مسائل سیاسی عراق: نمونه رادیوی جمهوری عراق
به‌کارگیری شبکه‌های رادیویی برای رسانه‌های اجتماعی در مسائل سیاسی عراق: نمونه رادیوی جمهوری عراق

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد اسعد ضاحی یاسین دانشجوی عراقی رشته مدیریت رسانه با عنوان «به‌کارگیری شبکه‌های رادیویی برای رسانه‌های اجتماعی در مسائل سیاسی عراق: نمونه رادیوی جمهوری عراق» روز شنبه 28 فروردین‌ماه 1400 در سالن امام موسی صدر دانشگاه ادیان و مذاهب برگزار شد.

\r

تاریخ انتشار: 1400/08/16     
بررسی تأثیر رسانه‌های اجتماعی بر عمل‌کرد شغلی با نقش میانجی رضایت شغلی و انگیزه شغلی
بررسی تأثیر رسانه‌های اجتماعی بر عمل‌کرد شغلی با نقش میانجی رضایت شغلی و انگیزه شغلی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد اباذر افشار، دانشجوی رشته مدیریت رسانه دانشکده رسانه و ارتباطات دانشگاه ادیان و مذاهب با عنوان «بررسی تأثیر رسانه‌های اجتماعی بر عمل‌کرد شغلی با نقش میانجی رضایت شغلی و انگیزه شغلی؛ مورد مطالعه: دانشگاه علوم پزشکی اراک» روز 28 اسفندماه 1399 برگزار شد.

تاریخ انتشار: 1400/08/16     
اجرایی کردن نظریه مدیریت دولتی در شبکه رسانه ای عراق
اجرایی کردن نظریه مدیریت دولتی در شبکه رسانه ای عراق

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد محمد عبدالحسین سلمان دانشجوی عراقی رشته مدیریت رسانه دانشکده رسانه و ارتباطات دانشگاه ادیان و مذاهب با موضوع «تطبیقات نظریة الإدارة العامة فی شبكة الإعلام العراقی» روز دوشنبه 24 خردادماه 1400 در سالن امام موسی صدر دانشگاه ادیان و مذاهب برگزار شد.

تاریخ انتشار: 1400/06/01     
نقش روابط عمومی بازاریابی در بهبود تصویر ذهنی برای موسسات رسانه ای
نقش روابط عمومی بازاریابی در بهبود تصویر ذهنی برای موسسات رسانه ای

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشجوی عراقی یحیی محمد مانع الربیعی روز شنبه اول خردادماه 1400 در سالن امام موسی صدر دانشگاه ادیان و مذاهب برگزار شد.

تاریخ انتشار: 1400/06/01     
بازنمایی نقش و جایگاه روحانیت در سینمای ایران در بعد از انقلاب
بازنمایی نقش و جایگاه روحانیت در سینمای ایران در بعد از انقلاب

جلسه دفاع از رساله دکتری عبدالله گودرزی دانشجوی رشته دکتری دین‌پژوهشی دانشکده ادیان دانشگاه ادیان و مذاهب روز سه‌شنبه 15 تیرماه 1400 در سالن کنفرانس شهید بهشتی دانشگاه ادیان و مذاهب برگزار شد.

تاریخ انتشار: 1400/04/15     
نقش شبکه های ارتباط جمعی در افزایش مشارکت سیاسی مردم عراق (مطالعه میدانی شهر بغداد)
نقش شبکه های ارتباط جمعی در افزایش مشارکت سیاسی مردم عراق (مطالعه میدانی شهر بغداد)

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد حیدر صادق خیکانی دانشجوی عراقی رشته مدیریت رسانه دانشکده رسانه و ارتباطات دانشگاه ادیان و مذاهب با عنوان «دور وسائل التواصل الاجتماعی فی تعزیز المشاركة السیاسیة للجمهور العراقی دراسة مسحیة لمدینة بغداد»، روز چهارشنبه نهم تیرماه 1400 در سالن امام موسی صدر دانشگاه ادیان و مذاهب برگزار شد.

تاریخ انتشار: 1400/04/09     
نظریه پردازی و اجرای مسئله رسانه اسلامی معاصر از نگاه مرجع تقلید شیخ محمد یعقوبی
نظریه پردازی و اجرای مسئله رسانه اسلامی معاصر از نگاه مرجع تقلید شیخ محمد یعقوبی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد عماد نعیم عبد دانشجوی عراقی رشته مدیریت رسانه دانشکده رسانه و ارتباطات دانشگاه ادیان و مذاهب با عنوان «الإعلام الإسلامی المعاصر بین النظریة والتطبیق فی فكر ورؤی المرجع الدینی الشیخ محمد الیعقوبی»، روز سه‌شنبه اول تیرماه 1400 در سالن امام موسی صدر دانشگاه ادیان و مذاهب برگزار شد.

تاریخ انتشار: 1400/04/01     
ارزیابی نظر مسؤولان روابط عمومی در وزارت فرهنگ و گردشگری عراق درباره تبلیغ مناطق گردشگری
ارزیابی نظر مسؤولان روابط عمومی در وزارت فرهنگ و گردشگری عراق درباره تبلیغ مناطق گردشگری

جلسه دفاع از پایان‌نامه احمد حسین کامل دانشجوی عراقی رشته مدیریت رسانه دانشکده رسانه با عنوان «تقییم نظرة القائمین على العلاقات العامة فی وزارة الثقافة والسیاحة والآثار العراقیة بشأن الترویج للأماكن السیاحیة» برگزار شد.

تاریخ انتشار: 1400/03/31     
نقش برنامه های فرهنگی شبکه های مدنظر در تعیین اولویت های مردم عراق (تحقیق میدانی از اهالی استان ذی قار)
نقش برنامه های فرهنگی شبکه های مدنظر در تعیین اولویت های مردم عراق (تحقیق میدانی از اهالی استان ذی قار)

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد احمد جواد عدای آل محینه دانشجوی عراقی رشته مدیریت رسانه دانشکده رسانه و ارتباطات دانشگاه ادیان و مذاهب، با عنوان «دور البرامج الثقافیة فی القنوات الموجهة فی ترتیب أولویات الجمهور العراقی (دراسة مسحیة على جمهور محافظة ذی قار)»، روز پنج‌شنبه 27 خردادماه 1400 در سالن امام موسی صدر دانشگاه ادیان و مذاهب برگزار شد.

تاریخ انتشار: 1400/03/27     
نقش شبکه های ارتباط جمعی در  عملی ساختن گفتگوی دوستانه و ترویج فرهنگ تسامح (تحقیق میدانی از اهالی استان ذی قار)
نقش شبکه های ارتباط جمعی در عملی ساختن گفتگوی دوستانه و ترویج فرهنگ تسامح (تحقیق میدانی از اهالی استان ذی قار)

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد احمد عزیز محمد دانشجوی عراقی رشته مدیریت رسانه دانشکده رسانه و ارتباطات دانشگاه ادیان و مذاهب، با عنوان «دور مواقع التواصل الاجتماعی فی تجسید الحوار الإنسانی و نشر ثقافة التسامح (دراسة مسحیة على سكان محافظة ذی‌قار)» روز پنج‌شنبه 27 خردادماه 1400 در سالن امام موسی صدر دانشگاه ادیان و مذاهب برگزار شد.

تاریخ انتشار: 1400/03/27     
الإعلام الرسمی ومواجهة الأزمات تعاطی قناة العراقیة الإخباریة مع جائحة كورونا دراسة تحلیلیة لنشرة الأخبار الرئیسة
الإعلام الرسمی ومواجهة الأزمات تعاطی قناة العراقیة الإخباریة مع جائحة كورونا دراسة تحلیلیة لنشرة الأخبار الرئیسة

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد وفاق عباس موسی السودانی دانشجوی عراقی رشته مدیریت رسانه دانشکده رسانه و ارتباطات دانشگاه ادیان و مذاهب با عنوان «الإعلام الرسمی ومواجهة الأزمات تعاطی قناة العراقیة الإخباریة مع جائحة كورونا دراسة تحلیلیة لنشرة الأخبار الرئیسة»، روز دوشنبه 24 خردادماه 1400 در سالن امام موسی صدر دانشگاه ادیان و مذاهب برگزار شد.

تاریخ انتشار: 1400/03/24     
موضع روزنامه های عراقی درباره مسئله زن بعد از 2003
موضع روزنامه های عراقی درباره مسئله زن بعد از 2003

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد یعرب محفل عبدالجبار دانشجوی عراقی رشته مدیریت رسانه دانشکده رسانه و ارتباطات دانشگاه ادیان و مذاهب با عنوان «موقف الصحف العراقیة من قضایا المرأة بعد 2003»، روز سه‌شنبه 11 خرداد 1400 در سالن امام موسی صدر برگزار شد

تاریخ انتشار: 1400/03/11     
نقش شبکه های ارتباط جمعی در افزایش بینندگان برنامه های سیاسی
نقش شبکه های ارتباط جمعی در افزایش بینندگان برنامه های سیاسی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد مرتضی ریسان کاظم آل نصار با عنوان «دور مواقع التواصل الاجتماعی فی زیادة نسبة مشاهدی البرامج السیاسیة (دراسة مسحیة لطلبة جامعة ذی قار)» روز سه‌شنبه 11 خردادماه 1400 در سالن امام موسی صدر برگزار شد.

تاریخ انتشار: 1400/03/11     
اعتماد الجمهور على الفضائیات العراقیة كمصدر للمعلومات أثناء جائحة كورونا والآثار المترتبة علیه
اعتماد الجمهور على الفضائیات العراقیة كمصدر للمعلومات أثناء جائحة كورونا والآثار المترتبة علیه

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد خانم ابرار جاسم محمد دانشجوی عراقی رشته مدیریت رسانه دانشگاه ادیان و مذاهب روز دوشنبه سوم خردادماه 1400 در سالن امام موسی صدر برگزار شد.

تاریخ انتشار: 1400/03/03     
اعتماد مردم به شبکه های ماهواره ای عراقی به عنوان منبع خبری درباره بیماری کرونا و آثار آن
اعتماد مردم به شبکه های ماهواره ای عراقی به عنوان منبع خبری درباره بیماری کرونا و آثار آن

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد خانم ابرار جاسم محمد دانشجوی عراقی رشته مدیریت رسانه دانشگاه ادیان و مذاهب روز دوشنبه سوم خردادماه 1400 در سالن امام موسی صدر برگزار شد.

تاریخ انتشار: 1400/03/03     
نقش فرهنگی رسانه های عراق در شکل دهی افکار عمومی نسبت به دستگاه سیاسی بعد از سال 2000
نقش فرهنگی رسانه های عراق در شکل دهی افکار عمومی نسبت به دستگاه سیاسی بعد از سال 2000

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشجو سجاد رعد شاش الطبیلی با عنوان «الدور الإعلامی للمثقف العراقی فی صناعة الرأی العام تجاه السلطة السیاسیة بعد العام ٢٠٠٣» (نقش فرهنگی رسانه های عراق در شکل دهی افکار عمومی نسبت به دستگاه سیاسی پس از سال 2000) در دانشگاه ادیان و مذاهب برگزار شد.

تاریخ انتشار: 1400/02/01     
نقش فرد رسانه ای عراقی در افکار عمومی درباره نظام سیاسی بعد از سال 2003
نقش فرد رسانه ای عراقی در افکار عمومی درباره نظام سیاسی بعد از سال 2003

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشجو سجاد رعد شاش الطبیلی با عنوان «الدور الإعلامی للمثقف العراقی فی صناعة الرأی العام تجاه السلطة السیاسیة بعد العام ٢٠٠٣» در دانشگاه ادیان و مذاهب برگزار شد.

تاریخ انتشار: 1400/02/01     
به کارگیری شبکه های رادیویی برای رسانه های اجتماعی در مسائل سیاسی عراق: نمونه رادیوی جمهوری عراق
به کارگیری شبکه های رادیویی برای رسانه های اجتماعی در مسائل سیاسی عراق: نمونه رادیوی جمهوری عراق

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد اسعد ضاحی یاسین دانشجوی عراقی رشته مدیریت رسانه با عنوان «به‌کارگیری شبکه‌های رادیویی برای رسانه‌های اجتماعی در مسائل سیاسی عراق: نمونه رادیوی جمهوری عراق» روز شنبه 28 فروردین‌ماه 1400 در سالن امام موسی صدر دانشگاه ادیان و مذاهب برگزار شد.

تاریخ انتشار: 1400/01/28     
مطالعه تحلیلی نقش رسانه در پرداختن به موضوعات اجتماعی خشونت علیه زنان در شهر میسان
مطالعه تحلیلی نقش رسانه در پرداختن به موضوعات اجتماعی خشونت علیه زنان در شهر میسان

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشجوی عراقی حیدر عباس حسین با عنوان «مطالعه تحلیلی نقش رسانه در پرداختن به موضوعات اجتماعی خشونت علیه زنان در شهر میسان» روز شنبه 21 فروردین‌ماه 1400 در سالن امام موسی صدر دانشگاه ادیان و مذاهب برگزار شد.

تاریخ انتشار: 1400/01/21     
نقش رسانه های اجتماعی در آگاه سازی سلامت مردم عراق در برابر ویروس کرونا: مطالعه پیمایشی مردم شهر ناصریه
نقش رسانه های اجتماعی در آگاه سازی سلامت مردم عراق در برابر ویروس کرونا: مطالعه پیمایشی مردم شهر ناصریه

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشجوی عراقی ولاء الموسوی با عنوان «نقش رسانه‌های اجتماعی در آگاه‌سازی سلامت مردم عراق در برابر ویروس کرونا: مطالعه پیمایشی مردم شهر ناصریه» روز پنجشنبه 19 فروردین‌ماه 1399 از سوی دانشکده رسانه و ارتباطات در سالن امام موسی صدر دانشگاه ادیان و مذاهب برگزار شد.

تاریخ انتشار: 1400/01/19     
« قبلی  1  2  بعدی »
صفحه
22 نتیجه
دانشکده رسانه


نشانی: ایران - قم - پردیسان
تلفن: 32802610 25 98+
فکس: 32802627 25 98+
کد پستی: 3749113357
صندوق پستی: 37185 - 178
پست الکترونیکی: info@urd.ac.ir
سامانه پیامکی: 3000135789

دانشکده ها

دانشکده شیعه شناسی
دانشکده ادیان
دانشکده مذاهب
دانشکده فلسفه
دانشکده زن و خانواده
دانشکده عرفان

خدمات فناوری اطلاعات

سامانه جامع آموزش
سامانه آموزش مجازی
سامانه پذیرش دانشجو
سامانه اتوماسیون اداری
پست الکترونیک
جستجو در کتابخانه
کتابخانه دیجیتال

بیانیه رسالت

دانشگاه ادیان و مذاهب، نخستین دانشگاه تخصصی ادیان و مذاهب در ایران، برخاسته از حوزه علمیه، ضمن شناخت ادیان و مذاهب و تعامل و گفت و گو با پیروان آنها با تکیه بر مشترکات، در جهت همبستگی انسانی، تقویت صلح، کاهش آلام بشری، گسترش معنویت و اخلاق و معرفی عالمانه اسلام بر اساس آموزه های اهل بیت علیهم السلام به پژوهش و تربیت نیروی انسانی متخصص اقدام می نماید.

طراحی، توسعه و پشتیبانی: کویر سبز